L’APARADOR ONLINE DEL COMERÇ, SERVEIS I INDÚSTRIA

Accessibilitat

Declaració de conformitat

Amposta Comercial declara el seu compromís per tal que les pàgines del seu Portal (http://www.ampostacomercial.com) compleixin la legislació vigent respecte a l’accessibilitat web, i permetre així al major nombre possible d’usuaris un accés sense obstacles ni barreres.

Validació i compliment dels estàndards

Per tal d’aconseguir aquest objectiu, aquest Portal ha estat adaptat a les Directrius d’Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 del W3C, per tal de satisfer tots els punts de verificació de prioritat 2 (adequació de nivell AA, o doble A) definits a les especificacions de Pautes d’Accessibilitat al Contingut a la Web (WCAG 2.0) per la Iniciativa d’Accessibilitat Web (WAI) del Consorci World Wide Web (W3C). S’ha de tenir en compte, però, que algunes de les pautes són objectives i estan subjectes a possibles interpretacions segons el seu context. Es poden consultar aquestes pautes a http://www.w3.org/Translations/WCAG20-ca.

L’accessibilitat de les pàgines d’aquest Portal es revisa prèviament a la seva publicació. Si detecta dificultats d’accés o vol fer algun suggeriment relacionat amb l’accessibilitat d’aquest lloc web, pot contactar amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte, o be directament per correu electrònic: info@ampostacomercial.com.

Amposta, agost de 2014