L’APARADOR ONLINE DEL COMERÇ, SERVEIS I INDÚSTRIA

Prohibida la distribució gratuïta de les bosses de plàstic en tots els comerços

Notícia publicada dj., 21/01/2021 - 11:27
Des del 31 de març es prohibeix el lliurament gratuït de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic en els punts de venda de mercaderies o productesEl lliurament gratuït en els punts de venda de mercaderies o productes de bosses de caixa o de lliurament a domicili de qualsevol material plàstic, incloent el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable, amb exclusió de les compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent, ja està prohibit. És oficial des de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) d’un seguit de modificacions del text refós de la Llei reguladora dels residus, en el marc de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
La mesura, que va entrar en vigor el 31 de març, és d’aplicació en tots els comerços de Catalunya, sigui quina sigui la seva tipologia, sempre que en vendre el producte facin servir bosses de plàstic d’un sol ús. Pel que fa a les bosses de secció, que els clients fan servir, per exemple, per emportar-se la fruita, s’està estudiant la seva reducció conjuntament amb altres envasos com les safates de porexpan.

Campanya per informar els consumidors

Per garantir la difusió de la norma, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) té en marxa la present campanya informativa adreçada als comerços, i a la ciutadania en general, per comunicar-los que a partir d’ara les bosses de plàstic deixen de ser gratuïtes, i que tenen alternatives per dur la compra.
L’ARC, en el marc del Pacte per la Bossa, va arribar a un acord l’any 2009 amb el sector comercial per reduir el consum de bosses a les superfícies comercials. D’aquesta manera, el nostre país s’avança a la decisió de l’Estat espanyol de prohibir la gratuïtat de les bosses de plàstic l’any 2018. Així, els comerços poden adaptar la mesura tal com considerin oportú: establir un preu per bossa o oferir altres alternatives de substitució.
Reduir els residus plàstics

El Pacte per la Bossa, renovat al maig de 2016, és un acord sense precedents entre el Govern de la Generalitat i totes les organitzacions de la distribució i la fabricació amb presència a Catalunya i l’Estat que va establir per primera vegada un marc de col·laboració per reduir el consum de bosses de nanses d’un sol ús en un 50% l’any 2012. L’objectiu es va assolir amb escreix, i es va passar de les 327 bosses anuals per càpita l’any 2007 a les 156 l’any 2012. El comportament desigual entre els diversos sectors comercials, però, va fer plantejar la necessitat d’un consens de totes les parts. En concret, tot i que les grans superfícies havien rebaixat considerablement la distribució d’aquestes bosses, fent-les pagar als clients o descomptant-ne l’import si no s’adquiria, el petit i mitjà comerç de proximitat tenia dificultats per aplicar de forma voluntària el pagament obligatori.
Aquestes bosses, a més de consumir recursos en la fase de producció, comporten d’altres impactes sobre el medi. Tenint en compte el seu poc pes són fàcilment transportables pel vent i poden arribar a ser consumides pels animals o obstruir canonades i conductes, i fins i tot arribar al mar amb greus conseqüències sobre els ecosistemes marins. Es calcula que al fons de la Mediterrània hi ha uns 250.000 milions de petites peces de plàstic i 500 tones addicionals de residus de plàstic dissolts flotant per la superfície.
Les bosses afectades

Bossa de caixa
Qualsevol bossa utilitzada per transportar la compra i que es pot portar en una sola mà gràcies a la confecció de les nanses, com ara bosses samarreta, bosses de nansa encunyada, bosses de nanses de plàstic flexible, bosses de nanses rígides, bosses de nanses de corda i qualsevol altre tipus de bosses amb nanses.
Bossa de lliurament a domicili
Qualsevol bossa, amb nanses o sense, utilitzada pels serveis propis o subcontractats pels punts de venda de mercaderies o productes per transportar i lliurar a domicili la compra dels seus clients, així com del comerç electrònic.
Els dubtes més habituals

A quin tipus de material es refereix la prohibició?
La prohibició de la distribució gratuïta de bosses afecta totes les bosses de plàstic (incloent-hi el plàstic en general, el plàstic oxodegradable i el plàstic biodegradable), amb exclusió de les bosses compostables que compleixin els requisits de la norma UNE-EN 13432 o equivalent. Per tant, les bosses compostables sí que es poder lliurar gratuïtament si és voluntat del comerciant.
A quins establiments comercials afecta la prohibició de la gratuïtat de les bosses de plàstic?
A qualsevol punt de venda de mercaderies o productes, és a dir, a tots els establiments comercials de Catalunya, siguin del tipus que siguin, que en el moment de lliurar el producte ho facin en una bossa de plàstic.

A partir de quan entra en vigor la prohibició del lliurament gratuït de bosses de plàstics?

D’acord amb la llei 5/2017, de 28 de març, la mesura va entrar en vigor el dia 31 de març.
Quin preu s’ha de cobrar per les bosses?
La normativa no estableix cap preu mínim ni màxim per les bosses, únicament en prohibeix la distribució gratuïta (que es regalin). El comerciant ha de vendre les bosses com un producte més i diferenciat al tiquet, al preu que consideri més adient.
Què passa si un comerç continua regalant les bosses?
El compliment d’aquesta disposició es comprovarà en el marc de les visites d’inspecció que reben els comerços per part de la Generalitat de Catalunya i dels ens locals. En cas d’incompliment, s’aplicarà el règim sancionador corresponent d’acord amb la normativa de residus, que pot comportar la imposició de sancions tipificades com a infracció lleu, amb un import d’entre 400 i 4.000 euros.

Què passa amb les bosses de secció?
Les bosses de secció, és a dir, les que hi ha a les seccions de fruita i verdura, peix, embotit... entre d’altres, en els comerços, no estan afectades per aquesta prohibició. No obstant, la Generalitat de Catalunya, a través de l’ARC, està avançant amb el sector de cara a la seva reducció.

COMPARTEIX >>