L’APARADOR ONLINE DEL COMERÇ, SERVEIS I INDÚSTRIA

Apartament d'ús Turístic Ca la Consol

Adreça: 
C. Major de Poble Nou, 3
Població: 
43870 Poble Nou del Delta
Telèfon: 
638 03 16 84

Hi ha alguna errada a les dades del negoci?
És un negoci que ja ha tancat?