L’APARADOR ONLINE DEL COMERÇ, SERVEIS I INDÚSTRIA
Un telèfon per contactar amb el propietari, normalment el mòbil (NO ES MOSTRARÀ publicament al portal Amposta Comercial).
Adreça de correu per tal de contactar amb el propietari (NO ES MOSTRARÀ publicament al portal Amposta Comercial).
Sector principal (sabateria, advocat, electricista...). Escrigui només el principal.
Declaro que el meu negoci disposa de la llicència d'activitat que li correspon segons la llei, o que en el seu defecte he realitzat la pertinent declaració responsable o comunicació prèvia d'obertura. Més informació a www.amposta.cat/tramits.
Accepto rebre comunicacions futures i que les meves dades passin a formar part d'una base de dades propietat d'Amposta Comercial i de l'Ajuntament d'Amposta. Més informació